Yenice haber ve yaşam portalı

Bilgi Köşesi

Ad Sponsor

Haber Kategorileri

Online Olan Üyeler

  • Bugün giriş yapan üye bulunmamaktadır.
Toplam Online Üye: [0]

KARAMSAR OLMAK

Ümitsizlik gibi karamsar yaklaşımlar şeytani davranışlardan biridir. Şeytan, bu telkinler ile insanların Allah’a güvenmelerine engel olmak ister. Çünkü Allah’ın hoşnut olduğunu bildirdiği yaşam şekli tevekkül, sabır, teslimiyet, şevk, sevinç üzerine kuruludur. Ümitsizlik ise iman edenlerin özelliği değildir.
 
“…Allah´ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah´ın rahmetinden umut kesmez.” (Yusuf Suresi, 87)
Günümüzde insanların geneli isyankar ve karamsar davranışları normal olarak görmekte, hatta yaşam tarzı olarak benimsemektedir. “Ben yalnızlığın insanıyım’’, “Ben yalnızlığa mahkumum’’ gibi düşünceleri hayat felsefeleri edinirler. İnsanı şevksiz ve bıkkın ruh haline sürükleyen hareketlerde bulunmaktan zevk duyarlar. Şeytanın insanlara telkin ettiği bu yaşam tarzı zamanla insanların doğru kararlar verebilmelerini ve düzgün hareketlerde bulunmalarını engeller. Dahası şeytanın etkisi altında olan bu kişiler çevrelerine de karamsar bakış açılarını yayarlar. Bu kişiler neye hizmet ettiklerini bilmeden, gerçekte şeytana hizmet etmiş olurlar. Şeytanın bir yöntemi de, telkinlerini insanlar üzerinden yaymasıdır.
 
"…Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına gizli-çağrılarda bulunurlar. Onlara itaat ederseniz şüphesiz siz de müşriklersiniz." (Enam Suresi, 121)

Bu telkinlerin etki edemediği kişiler ise yalnızca Allah’a kullukta bulunan müminlerdir. Allah’ın izni ile şeytan onlara etki edememektedir. Onlar her şeyi ümitvar olarak değerlendirirler ve karamsar bakış açısından tamamen uzaktırlar. Dolayısıyla Allah’ın hoşnut olduğu bir ahlakı yaşarlar. Bu da onların hem dünyada hem de ahirette mutlu ve huzurlu yaşamalarına vesiledir.
 
Müminler, her durum ve olayı Allah’ın yarattığını bildiklerinden, karşılaştıkları olay olumsuz gibi görünsede ümitsiz bir davranış sergilemezler. Çünkü dıştan olumsuz gibi görünen olaylar, müminler için batınında hayırla yaratılmış olan denemelerdir. Nitekim Kuran’da bildirdiği üzere insanlar hem şerle hem de hayırla imtihan edilecektir.
 
“Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi, şerle de, hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz.’’ (Enbiya Suresi, 35)
 
Kuran’da bir başka ayette bildirildiği üzere müminler için olumsuz denebilecek hiçbir olay yoktur: "...Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz." (Bakara Suresi, 216). Yaşanılan olaylarda önemli olan insanların ardında yaratılan hayırları idrak edebilmesidir. Olaylara hayır gözüyle bakan insanlar, aslında olumsuz gibi görünen olayların batınında birçok hikmet olduğuna şahit olacaklardır. Ancak Müslüman yaşadığı olayların hayrını dünyada görmese dahi güzel ahlak gösterir ve Rabbine teslim olur. Allah’ın rızasına uygun olan budur.
“Dediler ki: Seni gerçekle müjdeledik; öyleyse umut kesenlerden olma.’’ (Hicr Suresi, 55)

Banu Gülen

« Geri Yukarı Facebook'ta PaylaşYazar'a Mesaj Gönder

Sende düşünceni yaz

Yorum yazabilmek için lütfen sağ köşeden giriş yapınız.