Yenice haber ve yaşam portalı

Bilgi Köşesi

Ad Sponsor

Haber Kategorileri

Online Olan Üyeler

 • Bugün giriş yapan üye bulunmamaktadır.
Toplam Online Üye: [0]

Köylerimiz

ARMUTÇUK KÖYÜ

Çukur oba ve Kırıklar köyleri ile komşudur. Köy halkı Kara Ahmet Cemaatine mensup Yörüklerdendir.80 hane olan köyde 400 kişi yaşamaktadır. Köylüler hayvancılık ve orman işçiliği ile geçinmektedirler.

Yenice’nin güneydoğusunda yer alan köyün ilçe merkezine uzaklığı 46 km. dir. Dağlar arasına kurulmuş bir orman köyüdür.

Elektriği, suyu ve telefonu olan köyde ilkokul 1967 yılında yapılmıştır. Öğrencileri Kalkım İlköğretim Okuluna taşınır. Köylüler hayvancılık ve orman işçiliği ile geçinmektedirler.

Susuz olan arazide en çok buğday ekilmektedir. Geçim sıkıntısı sebebiyle dışarıya göç meydana gelmektedir. Kalkınma Kooperatifi kurulan köyde 10 adet traktör vardır.

AŞAĞI ÇAVUŞ KÖYÜ

Yenice’nin güneybatısında olup, merkeze uzaklığı 50 km. dir. Akçakoyun beldesi, Yukarı Çavuş, Örencik ve Oğlan alanı Köyleri ile komşudur. Taşlık bir tepenin eteklerine kurulmuştur. “Çavuş-u Zir”adı da verilmektedir.

500 yıl önce kurulan köyün halkı Boz oklar ve Bayatlar aşiretine mensup olan Yörüklerdir. 140 hane olan köyde 450 kişi yaşamaktadır.

Elektrik, su ve telefonu vardır. ilkokulu 1958 yılında yapılmıştır. 8 yıllık eğitime geçilmesıyle öğrencileri Akçakoyun İlköğretim Okulu’na taşınmaya başlanmıştır. Geçim kaynakları tarım, hayvancılık ve orman işçiliğidir.

2500 dekar arazisi vardır. 1500 dekarı sulanabilen köyde tütün, fasulye ve biber yetiştirilmektedir. 200 küçükbaş, 100 büyükbaş hayvan vardır. 20 traktör, 5 adet kamyon bulunmaktadır. Sağlık evi olan köyde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurulmuştur.

Köyün girişinde antik çağlardan kalma mezarlar bulunmuş ve bulunan tarihi eserler Çanakkale Arkeoloji Müzesi’ne götürülmüştür.

AŞAĞI İNOVA KÖYÜ

İlçenin kuzeyinde yer alır. Yukarı İnova, Biga-Yol indi, Kara doru ve Sofular köyleri ile komşudur. Yenice’ye 23 km. uzaklıktadır.

Yukarı İnova Köyü ile aynı zamanda kurulmuş bir köydür. Köyleri iki kardeşin kurduğu tahmin edilmektedir. Köyü ilk kuranlar Karakeçili aşiretine mensupturlar. Köye daha önceleri “İnova Zir” de denilmiştir.

70 hane olan köyde 350 kişi yaşamaktadır. Camisi, konuk odaları, elektriği, suyu vardır.

1968 yılında ilkokulu yapılmış, 8 yıllık eğitime geçişle öğrencileri Nevruz İlköğretim Okuluna taşınmıştır. Tarım ve hayvancılık yapılmaktadır.

6000 dekar arazisi vardır. 2000 dekara yakını sulanabilmektedir. Domates, salçalık biber, kuru fasulye üretimi yapılmaktadır. 350 kadar küçükbaş, 500’den fazla büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Köyde 1 kamyon ve 50 adet traktör bulunmaktadır. Yukarı ve Aşağı İnova köyleri sınırları içerisinde Bizans, Roma ve M.Ö. devirlere ait kalıntılar bulunmuştur

ARAOVACIK KÖYÜ

İlçenin doğusunda yer alıp , merkeze uzaklığı 40 km dir. Pazarköy beldesi , Çınar , Haydaroba , Kabalı , Yeşilköy ile Gönen’e bağlı Dereköy ve Mancılık köyleri ile komşudur. Söğüt burnu dağının güneyine kurulmuştur. Pazarköy ağaları , arılarını bölgeye getirmişler ve zamanla bu köy oluşmuştur. Asıl adı Arıovacıktır. 500 hane olan köyde 1250 kişi yaşamaktadır. 500 yıl kadar önce kurulan köyün halkı , inallı , tekkecili , karacalar aşiretlerine mensupturlar. İlkokulu 1926 yılında , Ortaokulu 1984 yılında açılmıştır. 8 yıllık eğitime geçilmesi ile Yeşilköyün öğrencileri köye taşımaya başlanmıştır. 1998 – 1999 öğretim yılı itibari ile araovacık ilköğretim okulunda 135 öğrenci , 8öğretmen ve 1 hizmetli görev yapmaktadır. Tarım ve hayvancılık geçim kaynaklarıdır. 7500 Dekar susuz arazisi vardır. Köye şu anda bir gölet yapılmaktadır. Tütün , buğday , arpa , yulaf , bakla ve ayçiçeği ekilmektedir. 1600 büyük baş , 2000 küçük baş hayvan vardır. Yüz traktör , 15 kamyon , 4 silaj makinesi , 1 biçerbağlar bulunmaktadır. Köy de birde sağlık evi vardır.

AKKÖY KÖYÜ

İlçenin güneydoğusunda yer alır. Yenice’ye 41 km. uzaklıktadır. Kalkım, Akçakoyun ve Kara aydın Köyü ile komşudur. Çam ve meşe ormanları içersinde, yüksek bir tepe üzerinde kurulmuş bir köydür. 90 hane olan köyde 275 kişi yaşamaktadır. Köyü oluşturanlar yürüktür. Köyü ilk kuranlar, şu andaki yerleşim merkezinin üst tarafında bulunan Böğürenler mevkiine gelip yerleşmişlerdir.

Bu aileden birkaç kişi, köyün şimdiki kurulduğu yere inmişlerdir. Ailenin ileri gelenleri, “ Gidin şu delileri çağırın gelsinler” diye haber gönderirlerse de geriye dönen olmamıştır. Bu yüzden köyün eski adı olan Deliler ismi verilmiştir. 300 yıl kadar önce kurulan bir köydür.

Elektrik, su ve telefon vardır. 1972 yılında ilkokulu açılmış, 8 yıllık eğitime geçilmesi ile Akçakoyun İlköğretim Okuluna taşınmaya başlanmıştır. Tarım, hayvancılık ve orman işçiliği yapılmaktadır.2000 dekara yakın arazisi vardır.400 dekarı sulanabilmektedir. Tütün, buğday ve salçalık biber ekilir.300’ den fazla keçi ve koyun vardır. Süt inekçiliği yapılan köyde 25 traktör ile 3 kamyonet vardır.

İşsizlik nedeniyle göç olayı meydana gelmektedir. Camii ve konuk odaları vardır. Köye 1,5 km. uzaklıkta doğal manzaralar bulunmaktadır.

ALANCIK KÖYÜ

İlçemizin güneydoğusunda yer alır. Yenice’ye uzaklığı 41 km. dir. Balıkesir yolu üzerinde bulunan köy Darıalan. , Pınaroba, Hacıyusuflar, Yeniköy ve Suçtu köyleri ile komşudur. Köyün ilk kurucuları Mollalar diye bilinen iki ailedir. Kubaş aşiretine mensupturlar.250 sene önce kurulmuştur. Hasanlar oba bu köyümüze bağlıdır. Oba halkı Yörüklerin Hasanlar koluna mensuptur. Obada iki mezarlık bulunmaktadır. Birinin adı “Kızlar Mezarlığı” dır. Obaya gelen bir hastalık sonucu bütün kızlar ölmüş ve bu mezarlığa gömülmüştür.

100 haneli köyde 500 kişi yaşamaktadır. 1965 yılında ilkokulu yapılmış, 8 yıllık eğitime geçilmesiyle öğrencileri Pazarköy İlköğretim Okulu’na taşınmıştır. Şu anda köyde bir yatılı ilköğretim bölge okulu yapılmaktadır.

Geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Köyün arazileri kıraçtır. Buğday ve arpa ekilmektedir. Kalkınma kooperatifleri vardır.400 koyun, 600 keçi ve 200 büyükbaş hayvan bulunmaktadır. 20 traktör ve 5 kamyon bulunmaktadır. Köyün suyu azdır. Elektriği ve telefonu vardır. Geçim darlığı nedeniyle köy halkı göç etmektedir.

Köyün camilerinde çok güzel Yörük işi yazgılar vardır. Köy sınırları içerisinde önceden işletilmiş kireç odaları, bileği ve kösele taşı üretim ocakları vardır. Bizans ve Roma dönemine ait kalıntılar bulunmaktadır. Hasanlar oba ‘nın güneyinde derin tabii bir mağara vardır.

AŞAĞI KARAAŞIK KÖYÜ

İlçenin kuzeyinde yer alan köyün, merkeze uzaklığı 9 km. dir. Meyilli bir arazi üzerine kurulmuştur. 16. yüzyılda kurulan köyün Kara Ahmet ve Kara Halil cemaatlerine mensup olduğu bilinmektedir.

Bu köyümüz 70 hane olup 200 kişi yaşamaktadır. 1961 yılında ilkokulu yapılmış, 8 yıllık eğitime geçilmesiyle öğrencileri Cumhuriyet İlköğretim Okuluna taşınmaya başlanmıştır. Elektrik, su ve telefonu vardır. Tarım ve hayvancılıkla geçinen köyün 1000 dönüm arazisi vardır ve bunun yarısı sulanabilmektedir. Buğday, tütün ve salçalık biber ekimi yapılan köyde, 100 adet büyükbaş, 500’den fazla küçükbaş hayvan bulunmaktadır. 20 traktör bulunmaktadır. Yağlı Pehlivan Güreşleri yaygın olarak yapılmaktadır.

BAŞKOZ KÖYÜ

Yenice’nin doğusunda, ilçeye 29 km. uzaklıkta olan bir köyümüzdür. 60 hane olan köyde 118 kişi yaşamaktadır. Gündoğdu, Umurlar, Sameteli köyleri ile komşudur. Köyün eski adı “Eseler” dir. Ahmet Vefik Paşa zamanında kurulmuştur.

Ana geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. 2000 dönüm arazisinden 700 dönümü sulanabilmektedir. Buğday, tütün, salçalık biber ve karpuz ekilmektedir.

120 büyükbaş, 800 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Köyde keklik yetiştiriciliğine de ayrı bir önem verilmiş olup bu konuda nesli tükenen hayvanlar için avcılarla mücadele edilmektedir.

KARAKÖY KÖYÜ

Karaköy köyü ;Yenice ilçesine yaklaşık 11(onbir) km uzaklıkta coğrafi konum olarakta ilçenin doğu tarafında kalan diğer köylerle bağlantıyı sağlayan şirin bir köydür..köyün geçim kaynakları genel olarak hayvancılık ve tarıma dayanır..buna ek olarakta köyün kuzeyinde; üst kısımlarında bulunan,kurşun maden ocakları da köyün geçim kaynaklarından sayılır..çok olmasa da yeteri kadar insan gerek ilçeden gerekse karaköy’den bu ocaklarda çalışarak geçimini sürdürür..köy nüfusu dışa göç aldığından sürekli azalma eğilimine gitmektedir.

KAYATEPE KÖYÜ

Adını Dağın TEPE sindeki KAYA dan alır. Köyün esas adı ENGECİ olup şehre dışarıdan tayin olan bir öğretmenin teklifi ile yıllar önce KAYATEPE olarak değiştirilmiştir. Yakın zamanda köy sakinlerinin tekrar esas isim olan ENGECİ yi kaydettirme çabaları netice verecek duruma gelme aşamasındadır.şu anki Kayatepe isminin hiçbir tarihi dayanağı yoktur. Ama köyün tarihi geçmişi 700 yıla yaklaşıktır.

Kültür: Buğday dan ve içine et konularak yapılan keşkek meşhur yemeğimizdir.

Coğrafya: Çanakkale ilinin 120 km. Yenice ilçesine 21 km. Edremite 53km. Balıkesire 90 km. olup saat başı her yere otobüs bulunabilir.ulaşım kolaylığı vardır.

İklim : Köyün iklimi, kışları sert, soğuk ve kimi zaman karlı, yazları sıcak geçer. Edremit’ten itibaren KAZ DAĞLARI nın arkasında kaldığından deniz etkisi buralarda görülmemektedir.

Köyün nufusu 1997 yılında 800 , 2000 yılında 812 ve 2007 yılında 1200 kişi dir.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Özellikle salçalık, tohumluk ve yağlık kırmızı biber üretimi oldukça ileridedir. Ayrıca geçmiş senelerde ismini de buradan alan Yenice sigarasının üretimine esas teşkil eden tütün yetiştiriciliği de köy ve çevresi için önemli geçim kaynağı iken şimdilerde oldukça azalmıştır. Ayrıca esnaflık da yaygın dir.

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır, kanalizasyon şebekesi vardır.köyde ulaşım sağlayan yol asfalt tır.

KURTLAR (KÖYÜ) MAHALLESİ

Köyümüz (mahallemiz) Agonya (Agonima) antik kent yerleşimini oluşturan Hamdibey, Kaklım ve Pazarköy beldelerinin hafif kuzey doğusunda bulunmaktadır. Kuruluşu hakkında sağlıklı bilgilere tam olarak ulaşılamamakla birlikte toprak altından çıkan tuğla, kiremit, toprak çanak/çömlek v.s. kalıntılara bakıldığında çok eski bir yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. Arkeolojik kazı ve araştırmaların yapılmamış olması büyük eksiklik olarak görülmektedir. İlk bakışta günümüzde ayakta duran Cuma camisi ve mezarlık, yanında ki çınar, dede meşeliğinde ki mezarların tarihleri bilinmemektedir. Sakar dağında ki kale ve arap mezarlığına bakıldığında 600-700 yıllık tarihi geçmişi olduğu değerlendirilmektedir. Cuma camisinin olduğu yerde kilise bulunduğu söylenmektedir.

Bu bölgelerde M.Ö. Bitinler, Truvalılar, Hititler, Luviler ve Persler, M.S. ise Bizanslılar yaşamışlardır. 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türk boylarının Anadolu’ya hakim olmaya başlamasıyla 1200-1300 yıllarında Oğuzların Kınık boyu ve kollarının bölgemize yerleştikleri ağırlık kazanmaktadır. 1800 yıllarında bu bölgelerde Akçakoyunlu, Burhanlı, Caferli, Hardallı, Söğütlü aşiretleri köyler oluşturmuşlardır. 1920’li yıllarda da batıdan gelen Yunanlıların işgalleriyle Kurtuluş Savaşı sonlarına kadar (1922) bölgemizde Yunanlılar kalmışlardır. Bölgemizde kaldıkları süre içinde halkımıza büyük zalimlikler yapmışlardır.Yapılan zalimlikleri yaşayanlardan günümüze aktarılabilen fazla bilgi olmaması büyük bir eksikliğimizdir. Konu hakkında not, bilgi, söyleşi v.s. dökümana sahip olanlarımız bu yazıyı zenginleştirebilirler.

Günümüzde bölgemiz köylerinin isimleri ile Orta Asya kültürünü ve Oğuz geleneklerini yaşatmaktadır.Torhasanlar, Boynanlar, Bayatlar, Ahiler, Kargacı köyleri gibi aşiret, boy ve oymakların isimleri yaşatılmaktadır. Bazı köy ve obalar da isimlerini kuruldukları arazinin coğrfi yapısına göre almışlardır. Köyümüz adını da mekanı cennet olsun rahmetli ilkokul öğretmenimin anlattığına göre; Karabey’ de oturan beylerin koyun sürüleri Koyuneli ovasında otlatılırmış, köyümüzün bulunduğu ormanda yaşayan kurtlar da geceleri gidip koyunları kaşaklarında avlarmış ve bizim bölgemize de Kurtlar adını vermişler.

Hamdibey, Karabey ve köyümüzün birleşmesiyle 1975 yılında Hamdibey belediyesinin kurulmasıyla mahalle olmuştur. Orta Asya’dan ve 1893,1950’li yıllarda Balkanlardan gelen Türklerin oluşturduğu 140 haneli, 450 nüfuslu mahallemiz tarımla uğraşmaktadır. Köyümuzden ayrılarak dışarıda ikamet eden vatandaşlarımız ise tahminen 130 hane olup 500-550 nüfus civarındadır. Dışarıya gidipte yuva kuran bayanlarımızı sayarsak bu rakam dahada artar. Dışarıda ikamet eden vatandaşlarımız meslek ve sanatlarında ki başarılarıyla bulundukları yerler itibariyle köyümüzün de olumlu bir göstergesidir. Köyümüzün ana geçim kaynağı olan tütüncülük yapıp da elleri zifire bulaşmayan vatandaşımız yoktur herhalde. “Yeşil yapraklarda ki zifirin altına dönüşü” söylemini onlar için kullanmamak haksızlık olur. 1990’lı yıllarda da biber tarımına başlanmış olup üretilen kaliteli biberimizi dünya tanımıştır. Ayrıca ahır hayvancılığı yanında buğday ve bahçe sebze/meyvacılığı kendi ihtiyaçları nisbetinde yapılmaktadır.

Kaz Dağı’nın uzantısı olan Sakar Dağı(Asar)’nın zengin ağaç çeşitliliği dikkati çekmektedir. Dağlarında ki Karaçam, Kızılçam, Meşe türleri, Gürgen, Göknar, Kayın, Kestane, Çınar, Karaağaç, Kızılağaç, Dişbudak, Fındık, Ihlamur, Ardıç ağaçlarının, vadilerinde, tepelerinde, ovalarında ki zengin bitki örtüsünün mevsimlere göre yeşilin, sarının, kırmızının aldığı tonları görmeye doyum olmaz. Akan derelerinin, pınarlarının buz gibi sularını içmeye kanılmaz. Gölet tamamlandığında yöremizin çekiciliği daha da artacaktır.

SOFULAR KÖYÜ

Yenice’nin kuzeybatı yönündedir. Biga’ya giden kısa yol (Kırkgeçit yolu) üzerinde Bekten Köyü ile Aşağı İnova köyleri arasındadır. Yenice’ye uzaklığı 13 km.dir. Nüfusu 441(2000 yılı sayımı) “Balıklıçay” adıyla bilinen çayın iki yakasında ve Güre Dağ’dan gelen bir derenin iki kenarında kurulmuş bir köydür. Köyün yeri çukurca ve de uzaktan görülmeyen bir yerdir. Zamanında savunma ve gizlenme amacı ile böyle bir yere kurulduğu düşünülmektedir..

Torhasan, Güveylerobası, Bekten, A.İnova, Y.İnova ve Karadoru Köyleri ile komşudur.

Köyün ilk olarak 16.yüzyılda kurulduğu sanılmaktadır. Köye ilk yerleşenlerin “Karakeçili” aşiretinin “Softalı” kolundan oldukları bilinmektedir. Köyde yaşayan insanlar; uzun yıllardan beri yapılan evliliklerle birbirleri ile akraba olmuşlardır. Yine de araştırıldığında şöyle bir sonuç çıkmaktadır. Köye ilk gelenler:

1.Hacı Mustafalar; Halil Onbaşı (Büyük Dede).(Kılıç-Karşılı- Zengin-Çetinkaya-Erdem)
2.Mandacılar: Mandacı Mustafa.(Dombaycı-Atmaca)
3.Çerkezler; Çerkez Osman. Kafkasya’dan gelmişler. (Binzet-Dağcı). Mustafa Efendi. (Mutafendi) Hacı Şeref’in babası. İstanbul’da medrese eğitimi almış. Subaylık ve köy katipliği yapmış. Sofularda soy isimleri veren kişidir.
4.Macırlar; Macır İsmail. Bulgaristan’dan gelmişler.(Özen-Avcı)
5.Salimler; Salim Dede.(Ergen)
6.Çanlılar; Çan Yuvalar Köyünden gelmişler.(Çanlıoğlu-Sığırcı-Afacan-Aydemir)(Can soyadı, Pomak Ahmet iç güveyi gelmiş.)
7.Berberler; Pazarköy’den gelmişler.(Bilgen- Öztürk)
8.İmamoğulları; Trabzon’dan gelmişler.(Akçalı,-Çelik,-İzmir-Özkan)
9.Molla Musalar; Karabey-Yenice Oğlakçı’dan gelmişler.(Odabaşı-Kaya- Asardağ-Çay
10.Dedeoğulları (Arabacıoğulları); Biga Daşoluk’tan gelmişler.(Dedeoğlu)
11.Beyoğulları; Biga-Abdiağa Çiftliği’nden, Mahmara denilen yerde göçebe çadırlarından gelmişler (Çorak)
12.Ali Mollalar; (Tüfekçi)
13.Haliloğulları; (Akçan)
14.Küçük Hafızlar: Zekeriya Dede.(Ali Ercan ve Davut Ercan’nın babası),(Ercan-Adışen)
15.Koca Hafızlar; (Koyuncu-Aydın)
16.Gönenliler; (Dereli-Çakan)
17.Yahya Köseler-Osman Kahyalar; (Seferler); (Alan-Doğan-Duman)
18.Topallar; (Turan- Gündoğan-Yalçın)
19.Yakuplar; Tahtalı Köyünden ve Daşoluk’tan gelmişler.(Demirtaş)
20.Kaymazlar; (Özden-Kaymaz)
21.Yarenler(Yerenler); (Yalazı)
22.Eskiciler, Şakirler; (Eskici)
23.Molla Osmanlar;(Korkmaz)
24.Poşnaklar; Göçmen-Biga Kalafat’tan gelmişler. (Ağırcan)
25.Tahtalılar; Gönen Gelgeç-Sarıköy’den gelmişler.(Özer)
26.Hacı Mehmetler; Kökçü Dede. İç Anadolu’dan Nevşehir yöresinden gelmişler.(Kökçü-Uzan)
27.Koca Habiller; (Deniz)
28.Koca Ahmet ve Mustafa Zağlı; Bu sülalenin aldığı isme ulaşılamadı.

Balıklıçay’ın üst bölümünde Torhasan ve Davutköy yer almaktadır. Halk arasında üç kardeşin bölgeye bu gelerek bu üç köyü oluşturdukları rivayet edilir. (Davut, Hasan ve Sofu)

Köyün sulu arazisi çok azdır. Kısıtlı sebze, silajlık mısır ve yonca ekilir. Kıraç arazilerde buğday ve yulaf ekilir. Ana geçim kaynağı “süt inekçiliği” ve besiciliktir.

70 yıllardaki gibi pamuk, zeytin, domates, pirinç işçiliği için geçici göç olayları olmamaktadır. Mevsimlik iş için artık birkaç kişi Edremit Yöresine zeytin işçiliğine gitmektedir.

Sofularlılar; köyün kısıtlı imkânlarını bildikleri için eğitime, sanata yönelmişlerdir. Kimileri bir zanaat öğrenmiş. Kimisi ticarete atılmış. Başarılı olmuşlardır. Yenice’de bütün iş alanlarında bir “Sofularlı” bulabilirsiniz.

Köyde çok az genç insan kalmıştır. Göç edenler çoğunlukla; Yenice, Edremit, Çan, İstanbul, Balıkesir, Gönen, İzmir gibi hareketli yerlere göç etmektedir. Edremit’te Çan’da birer küçük “Sofular Köyü” oluşmuştur.

Köyde her ailenin sandığında, geçmişi yaşatan,”bindallı, damalı, cepken, çendil, allı kilim, kırkmelik kilimi” vb. bulunur.

Köy çocukları Nevruz İ.Bodur İlköğretim Okulu’na taşınmaktadır.

Köyde geleneklere uygun düğünler, hayır cemiyetleri yapılır.

Köyde kan davası vb kötü davranışlar yoktur. Bir örnek verirsek; “İshak Özer ile İsmail Özen ava gitmişlerdir. İshak Özer yanlışlıkla, sansar diye İsmail Özer’i vurmuş, ölümüne sebep olmuştur. İsmail’in annesi, İshak Özer’e jandarmanın kelepçe vurmasına karşı çıkmış. Komutan İshak Özer’e kelepçe vurmamıştır. İsmail’in annesi ve babası, kardeşleri İshak Özer’e bir tek kötü söz söylememiş ve darılmamışlardır. İsmail’in annesi, İshak’ta benim oğlum demiştir.”

Köyde Kurtuluş Savaşına ve Çanakkale Savaşlarına bir çok kişi katılmış, çok kişi geri dönmemiş, bazıları da “istiklal Madalyası” ile şereflendirilmiştir. Madalyayı hak eden bazıları da müraccat edip madalyasını almamıştır.

1.Haşim AKÇALI. (Yemen)
2.Emin ERDEM. (Kurtuluş Savaşı-Madalya Sahibi)
3.Muharrem ODABAŞI. (Kurtuluş Savaşı-Madalya Sahibi)
4.Halil oğlu Ahmet AKÇAN.(Kurtuluş Savaşı)
5.Halil AVCI.(Kurtuluş Savaşı-Madalya Sahibi)
6.İzmirli Osman.(Yemen ve Çanakkale
7.Halil ÇORAK. (Çanakkale Savaşları. Yaralı dönmüş.)
Sofular köyü çevresinde, Helenistik döneme ait kalıntılar bulunmaktadır. Gönenli Mehmet’in avlusu içinde bulunan kraliçe heykeli, altın taslar, söğüt yaprağı altın gerdanlık, gözyaşı şişeleri, Çanakkale Arkeoloji Müze’sindedir. Köyün içinden geçen çay kenarında bulunan “Evkaya” denilen yerde, eski çağlara dair bir imalathane olduğu ve burada küçük heykeller, çanak ve çömlek pişirildiği bilinmektedir.

Karadoru Köyü ile Sofular Köyü arasında yer alan “Asarlık Dağı”nda (Asartepe) kale kalıntısı ve antik döneme ait mezarlar bulunmaktadır.

« Geri Yukarı Facebook'ta Paylaş

Yorumlar

 • SERKAN ***

  2014-12-30 19:42:44

  Değerli site yönetimi tarafından Bayatlar Köyü hakkında herhangi bilgi ve belgenin sisteme kayıt edilmediğini görüyoruz.. Sisteme eklenmesinde fayda olacağı kanısındayım.. Buradan Köyümüzün bir çocuk oyun parkı yok ..Değerli Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızdan bu konuda desteklerini bekliyorum ...Bayatlar Köyünden SERK@N ...

 • AŞKIN SÖNMEZ

  2012-09-11 11:28:41

  SAYIN YÖNETİ BU KÖYLERDE BİR SIKIN TI VAR HANİ GÜNDOĞDU.

 • erhan aydın

  2010-12-26 19:38:14

  Arkadaş! aşır aşır memleketlerden ilçemizin sitesine üye oluyoruz, kendi köyümüz olan sameteli köyü ile ilgili hiçbir şey bulamıyoruz. bu konularda daha duyarlı olmanızı bekliyorum?

 • Ercan bozkurt

  2010-08-12 09:10:30

  siz köyLeri kaçtane biliyosunuz arkadaşLar öyLe sizin bildiğiniz gibi 15 veya 20 tane değiL tamı tamına 81 tane gelin madem sizi girin hepsini bilgilerinle beraber birşeyden caktığınız yoq konuşmasını iyi biliyonuz en iyi yaptığız şey ztn onun bunun yaptığı işi kötülemek bak işte ne güzeL yenice için birşeyLer yapmaya calışıyoLar zamanLa bütün köyLeride girerLer madem mana buLacağına siz yapında döreLim bakaLım neye BENZEYECEK...!!!

 • onur tuncay

  2010-05-05 22:07:16

  bence site yöneticileri üşenmeyip tüm köyleri belirtmeliler...

 • cansu bülbül

  2010-02-19 21:31:03

  bence de tum koyler hakkında bilgi olmalı... her yerleşim yeri küçük ya da büyük kendi grubu altında isminin var olmasını hak eder. umarım bu durum en kısa zamanda düzeltilir.

 • huseyin öztürk

  2010-02-16 23:08:49

  syn kaymakam bey herhangı bır tv programı geldıgınde bıle dırek bızım koye yolluyor ıkı defa twden ızledık koyumuzu. tam olarak bılemıcem ama bıur kac sene oncesı ornek koy olarak secılmıstı bızzım koyumuz bunlara ragmen hala hakkında bılgı wermıyorsanız hıc bı dıcem yok sıze...... çınarcık koyunden HÜSEYİN....

 • cansu bülbül

  2010-01-24 12:00:31

  köylerimiz yazmışsınız ancak hakkında bilgi vermeseniz bile tüm köyleri yazmış olmanızı dilerdim. ben Reşadiye Köyü'ndenim mesela ve bizim köyümüzün adı bile yok.. Bilgi olmasa bile en azından isim olarak yer alabilir tüm köyler diye düşünüyorum.

Sende düşünceni yaz

Yorum yazabilmek için lütfen sağ köşeden giriş yapınız.